Disclaimer

Charmfashion verleent jou hierbij toegang tot www.charmfashion.nl (“de Website”) en nodigt jou uit het aangebodene te kopen. Charmfashion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Charmfashion spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Charmfashion. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Charmfashion. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Charmfashion nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Charmfashion. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Charmfashion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

512056-606-2

Wij zijn op vakantie!

Vanaf zondag 14 juni  tot en met maandag 22 juni is Charm Fashion afwezig.

Vanaf 23 juni zullen wij de binnengekomen bestellingen weer gaan verzenden.